Nederland maakt zich op voor het solar decennium

Nederland maakt zich op voor het solar decennium
Terug naar Nieuws
Nederland heeft zich in 2018 defi nitief in de Europese voorhoede gevestigd ten aanzien van de uitrol van zonneenergie. Met opnieuw een recordjaar in het achterhoofd maakt Nederland zich op voor het solar decennium, waarbij Nederland in 2030 over 58 gigawattpiek aan zonnepanelen moet beschikken. Vlaanderen maakt zich op zijn beurt op voor een periode van lineaire groei, waarbij het land in 2018 in de stad Lommel het grootste zonnepark van België verwelkomt met een vermogen van 99,5 megawattpiek.
 
De marktonderzoekers van IHS Markit voorspellen dat er in 2019 door de solar industrie een belangrijke mijlpaal bereikt wordt. Voor het eerst in de geschiedenis zal er in 1 jaar tijd een vermogen van 100 gigawattpiek aan zonnepanelen bijgeplaatst worden. De Europese afzet zal daarbij volgens IHS Markit groeien van 12 gigawattpiek in 2018 naar 17 gigawattpiek in 2019. Deze groei van ruim 40 procent wordt toegeschreven aan 4 afzetmarkten: Spanje, Frankrijk, Duitsland én Nederland. De voornaamste reden volgens IHS waarom deze markten zo hard groeien? De sterk dalende moduleprijzen door de verdwenen Europese importheffingen voor Chinese zonnepanelen en een sterk overheidsbeleid.
 

De Nederlandse zonnepanelenmarkt in cijfers

Het geïnstalleerde zonnepanelenvermogen per kalenderjaar is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland als volgt (red. noot: het CBS heeft in 2018 een nieuwe statistiekmethode geïntroduceerd waarbij het installatieniveau van alle jaargangen gecorrigeerd is):
 • 2014: 358 megawattpiek nieuw geplaatst.
 • 2015: 518 megawattpiek nieuw geplaatst.
 • 2016: 609 megawattpiek nieuw geplaatst.
 • 2017: 738 megawattpiek nieuw geplaatst
 • 2018: 658 megawattpiek nieuw geplaatst in eerste 6 maanden 2018 (bron: Dutch Solar Quarterly)
 • Doel 2030 van Klimaatakkoord: 21.000- 23.000 megawattpiek geïnstalleerd
 • pv-vermogen (stand per eind 2017: 2.873 megawattpiek).

 

Bron: Solar Magazine

Onze klanten
 • 4e Gymnasium
 • Bouwinvest
 • Koninklijke Dekker
 • Schiphol Amsterdam Airport
 • STC Waalhaven
 • D.J. Middelkoop & Zn.
 • peinemann_logo.png
Onze partners
croonwolter&dros | TBI
switch energy
TBI
ASN Bank
Hollanddak
Loyens & Loeff
Ontvang onze nieuwsbrief

Abonneer op onze gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Whitepaper SUNBOUND

Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden van SUNBOUND? 

Download onze whitepaper