Nationaal Solar Trendrapport 2019

Nationaal Solar Trendrapport 2019
Terug naar Inzichten

Van chaos naar overzicht

Zonne-energie heeft in de Benelux haar defi nitieve doorbraak beleefd. Er gaat geen week voorbij of zonne-energie maakt haar opwachting in het landelijke televisiejournaal of een van de landelijke dagbladen. Zowel in Nederland als in Vlaanderen wordt zonne energie omarmd als enabler van de energietransitie.
 
In Nederland is zelfs in de hoogste kringen in Den Haag het besef neergedaald dat Nederland haast moet maken met de energietransitie om de klimaatdoelstellingen te behalen. Nu zonne-energie voortaan de boventoon voert in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is zonne-energie dan ook veel meer dan ‘klein bier’ geworden. In Vlaanderen is het nieuwe elan voor zonne-energie vrijwel terug te voeren op één persoon: minister van Energie Bart Tommelein wist het chagrijn omtrent zonne-energie te laten verdwijnen. Dit resulteerde 3 jaar lang in goede verkoopcijfers. In 2019 is het aan de nieuwe Vlaamse minister van Energie – Vlaanderen houdt in 2019 namelijk verkiezingen – om dit succes voort te zetten.
 
Met de snelle groei in zowel Nederland als Vlaanderen neemt ook het aantal marktspelers toe. Voor eindgebruikers is het dan ook moeilijk om direct de juiste partij te vinden. Om u te helpen van chaos naar overzicht te komen, heeft de uitgeverij achter Solar Magazine – Dé Duurzame Uitgeverij – ook dit jaar de Marktgids Zonne-energie vervaardigd. Met deze marktgids willen we u op weg helpen. Dat doen we door overzichtelijk in een 14-tal rubrieken de contactgegevens van marktpartijen te ordenen. Bij iedere rubriek treft u ook een redactioneel artikel aan en daarnaast bevat deze marktgids een sneak preview van het Nationaal Solar Trendrapport! Ten slotte hebben we in samenwerking met een groot aantal bedrijven en organisaties de belangrijkste ontwikkelingen qua projecten, markt en technieken in kaart gebracht. Zo heeft u als, vaste of nieuwe, lezer van Solar Magazine alle informatie handig samengebundeld in deze overzichtelijke gids om in 2019 goed beslagen ten ijs te komen. Op deze manier hopen we alsuitgeverij een steentje bij te dragen aan de verdere grootschalige uitrol van zonne-energie.

Wilt u het volledige rapport lezen?

Download het trendrapport
Onze klanten
  • 4e Gymnasium
  • Bouwinvest
  • Koninklijke Dekker
  • Schiphol Amsterdam Airport
  • STC Waalhaven
  • D.J. Middelkoop & Zn.
  • peinemann_logo.png
Onze partners
croonwolter&dros | TBI
switch energy
TBI
ASN Bank
Hollanddak
Loyens & Loeff
Ontvang onze nieuwsbrief

Abonneer op onze gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven

Whitepaper SUNBOUND

Wilt u meer te weten komen over de mogelijkheden van SUNBOUND? 

Download onze whitepaper